Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2012