Choreoterapia

Choreoterapia jest holistyczną metodą terapeutyczną posługującą się tańcem, rytmem, ruchem i pracą z ciałem jako mediami wpływającymi na całościowy rozwój w sferze emocjonalnej, poznawczej, fizycznej i społecznej.

Systematyczne ćwiczenia ruchowo- taneczne usuwają z ciała napięcia i blokady. Choreoterapię jako technikę zaleca się osobą zdrowym jako formę rozwoju osobistego. Zalecana jest również dla osób dotkniętych chorobą, jako forma terapii i wsparcia. Podczas warsztatów z choreoterapii uczymy się tolerancji i akceptacji swojej choroby i współdziałania w grupie.

Ruch, taniec jest najbardziej pierwotną, najprostszą formą odreagowania znaną ludziom od wieków. Podczas moich autorskich warsztatów koncentrujemy się na Naszym autentycznym, naturalnym ruchu, improwizacji tanecznej oraz ćwiczeniach plastycznych, które wyzwalają w Nas radość i zadowolenie z siebie, czego wynikiem jest uśmiech.